งานติดตั้ง สาย SAC 22 kV Over Head with CT/PT Metering